Informatie voor Scholen

Scholen

Vanwege de roeden problemen geven wij voorlopig geen rondleidingen aan scholen. Wij kunnen de kinderen geen draaiende molen laten zien.

Programma voor schoolgroepen

Wij als molenaars vinden het belangrijk dat kinderen kennismaken met molens als een belangrijk onderdeel van ons cultuurhistorisch erfgoed. Daarom leiden wij graag op doordeweekse dagen en op afspraak schoolgroepen rond.

Voor wie

Voor leerlingen uit groep 6, 7 of 8.

Wanneer

De molen is het gehele jaar door te bezoeken, houd er echter wel rekening mee dat het in de wintermaanden (december – februari) erg koud kan zijn in de molen. Er is namelijk geen verwarming aanwezig.

Programma

In de klas staat een zware zak met voorwerpen. Bij de zak zit een politiebericht waarin de politie de klas vraagt hen te helpen bij het opsporen van de eigenaar. Het blijken voorwerpen van de plaatselijke molen te zijn. Aan de hand van de voorwerpen, beeldmateriaal en een historische kaart maken de leerlingen kennis met de molen in hun eigen omgeving en de werking daarvan. Door het luisteren naar het verhaal en het bestuderen van 17de-eeuwse bronnen leven de leerlingen zich in in de geschiedenis. Na de voorbereidingslessen volgt dan een bezoek aan de molen, met een rondleiding door de molenaar zelf. In de de verwerkingslessen gaan de leerlingen aan de slag met molenspreekwoorden en schrijven ze zelf het verhaal af.

Door het Landschap Erfgoed Utrecht is dit lesprogramma ontwikkeld “Wind in de zeilen” De leerlingen maken op deze manier kennis met de 17e eeuw en komen er door uitleg van de molenaar achter waarom de molen hier staat, wat deed de molen vroeger en wordt de molen tegenwoordig ook nog gebruikt.

De molen kan natuurlijk ook bezocht worden zonder bovengenoemd lespakket en onderdeel zijn van de geschiedenis les.

Kosten

2 Euro per leerling met een minimum van 30 Euro (incl. bezoek molen)

Afspraak maken

Wilt een een afspraak maken, stuur dan een mail naar: demolen@denieuwemolen.nl